No Kecamatan Tahun Wartel Warnet Tiki Kantor Pos
1 LUNYUK 2015 64 125 4 2
2 MOYO HULU 2015 17 9 1 1
3 ROPANG 2015 52 35 3 1
4 LENANGGUAR 2015 15 76 5 2
5 LANTUNG 2015 8 12 2 1
6 LAPE 2015 21 8 1 1
7 LOPOK 2015 1 5 1 1
8 PLAMPANG 2015 3 18 1 2
9 LABANGKA 2015 2 8 1 1
10 MARONGE 2015 16 21 1 1
11 EMPANG 2015 3 3 2 1
12 MOTO UTARA 2015 9 7 1 1
13 MOYO HILIR 2015 1 12 1 2
14 ORONG TELU 2015 1 3 1 1
15 ALAS 2015 1 11 1 1
16 ALAS BARAT 2015 4 4 1 1
17 BUER 2015 5 3 1 1
18 UTAN 2015 6 19 1 1
19 RHEE 2015 2 12 1 1
20 BATU LANTEH 2015 1 4 1 2
21 SUMBAWA 2015 2 3 1 2
22 LABUHAN BADAS 2015 2 27 1 1
23 UNTER IWIS 2015 14 9 1 1
24 TARANO 2015 23 6 1 3
Jumlah Wartel dan Jasa Pengiriman | Geoportal Bank Data
 

Jumlah Wartel dan Jasa PengirimanSampai