No Kecamatan Tahun Jumlah Desa Posyandu Pratama Posyandu Madya Posyandu Purnama Posyandu Mandiri Jumlah Jumlah Kader Posyandu
1 LUNYUK 2015 8 6 15 3 2 26 109
2 ROPANG 2015 5 3 5 8 2 18 122
3 LENANGGUAR 2015 4 8 5 2 2 17 69
4 LANTUNG 2015 4 5 2 1 3 11 135
5 LAPE 2015 4 5 16 9 3 33 126
6 LOPOK 2015 7 2 20 4 1 27 133
7 PLAMPANG 2015 11 3 33 2 4 42 58
8 LABANGKA 2015 5 10 6 2 1 19 92
9 MARONGE 2015 4 1 5 7 2 15 135
10 EMPANG 2015 10 9 12 12 2 35 103
11 TARANO 2015 8 15 10 1 1 27 78
12 MOYO HULU 2015 12 4 14 13 5 36 99
13 MOTO UTARA 2015 6 1 2 13 1 17 143
14 MOYO HILIR 2015 10 4 6 26 1 37 127
15 ORONG TELU 2015 4 13 3 1 2 19 135
16 ALAS 2015 8 9 21 2 1 33 120
17 ALAS BARAT 2015 8 1 11 13 4 29 173
18 BUER 2015 6 1 7 9 4 21 108
19 UTAN 2015 9 15 35 3 6 59 73
20 RHEE 2015 4 2 7 4 5 18 61
21 BATU LANTEH 2015 6 1 8 8 1 18 66
22 SUMBAWA 2015 8 22 31 3 2 58 148
23 LABUHAN BADAS 2015 7 2 35 2 1 40 152
24 UNTER IWIS 2015 8 2 17 10 4 33 92
25 ORONG TELU 2011 25 2 2 2 2 8 2
Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu | Geoportal Bank Data
 

Jumlah Posyandu dan Kader PosyanduSampai