No Kecamatan Tahun SMA (L) SMA (P) Jmlh (SMA) ALIYAH (L) ALIYAH (P) Jmlh (ALIYAH) SMK (L) SMK (P) Jmlh (SMK)
1 SUMBAWA 2015 113 223 336 333 443 776 553 663 1106
2 LUNYUK 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ROPANG 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LENANGGUAR 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LANTUNG 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LAPE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LOPOK 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PLAMPANG 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LABANGKA 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARONGE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EMPANG 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TARANO 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MOYO HULU 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MOTO UTARA 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ORONG TELU 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ALAS 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ALAS BARAT 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BUER 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 UTAN 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 RHEE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BATU LANTEH 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SUMBAWA 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LABUHAN BADAS 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 UNTER IWIS 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MOYO HILIR 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 LUNYUK 2011 123 123 246 123 123 246 123 123 246
Jumlah Lulusan Yang Melanjutkan Ke Jenjang SMA, ALIYAH, SMK | Geoportal Bank Data
 

Jumlah Lulusan Yang Melanjutkan Ke Jenjang SMA, ALIYAH, SMKSampai