No Kecamatan Tahun Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton)
1 LUNYUK 2015 9 12 14698 171
2 MOYO HULU 2015 0 0 0 0
3 ROPANG 2015 6 7 14329 100
4 LENANGGUAR 2015 36 52 15123 785
5 LANTUNG 2015 14 10 14699 144
6 LAPE 2015 19 21 15088 320
7 LOPOK 2015 14 28 15153 426
8 PLAMPANG 2015 49 50 15360 769
9 LABANGKA 2015 16 18 14922 262
10 MARONGE 2015 139 171 14825 2532
11 EMPANG 2015 131 147 14315 2109
12 MOTO UTARA 2015 51 42 14638 617
13 MOYO HILIR 2015 0 14 14449 198
14 ORONG TELU 2015 39 41 14551 596
15 ALAS 2015 8 6 14124 85
16 ALAS BARAT 2015 100 92 14318 1322
17 BUER 2015 33 33 14235 469
18 UTAN 2015 24 22 14624 328
19 RHEE 2015 13 15 14255 213
20 BATU LANTEH 2015 0 0 0 0
21 SUMBAWA 2015 0 0 0 0
22 LABUHAN BADAS 2015 0 0 0 0
23 UNTER IWIS 2015 0 0 0 0
24 TARANO 2015 0 0 0 0
Luas Tanam Talas | Geoportal Bank Data
 

Luas Tanam TalasSampai