No Kecamatan Tahun Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton)
1 TARANO 2015 2 4 6 8
2 MOYO HULU 2015 2 4 6 8
3 ROPANG 2015 2 4 6 8
4 LENANGGUAR 2015 2 4 6 8
5 LANTUNG 2015 2 4 6 8
6 LAPE 2015 2 4 6 8
7 LOPOK 2015 2 4 6 8
8 PLAMPANG 2015 2 4 6 8
9 LABANGKA 2015 2 4 6 8
10 MARONGE 2015 2 4 6 8
11 EMPANG 2015 2 4 6 8
12 MOTO UTARA 2015 2 4 6 8
13 MOYO HILIR 2015 2 4 6 8
14 LUNYUK 2015 2 4 6 8
15 ORONG TELU 2015 2 4 6 8
16 ALAS 2015 2 4 6 8
17 ALAS BARAT 2015 2 4 6 8
18 BUER 2015 2 4 6 8
19 UTAN 2015 2 4 6 8
20 RHEE 2015 2 4 6 8
21 BATU LANTEH 2015 2 4 6 8
22 SUMBAWA 2015 2 4 6 8
23 LABUHAN BADAS 2015 2 4 6 8
24 UNTER IWIS 2015 2 4 6 8
25 MOYO HILIR 2012 0 0 0 0
26 ALAS BARAT 2012 0 0 0 0
27 BUER 2012 8 8 10 8
28 ALAS 2012 44 44 9 40
29 RHEE 2012 35 35 10 36
30 UTAN 2012 37 37 10 36
31 LABUHAN BADAS 2012 440 439 11 493
32 UNTER IWIS 2012 78 78 11 84
33 MOYO HULU 2012 10 10 10 10
34 ROPANG 2012 0 0 0 0
35 LUNYUK 2012 42 42 10 42
36 BATU LANTEH 2012 10 10 9 9
37 TARANO 2012 42 42 10 41
38 EMPANG 2012 4 4 10 4
39 LABANGKA 2012 88 88 10 90
40 MARONGE 2012 13 13 11 14
41 PLAMPANG 2012 72 70 10 70
42 LOPOK 2012 0 0 0 0
43 LAPE 2012 0 0 0 0
44 SUMBAWA 2012 5 5 10 5
45 ORONG TELU 2012 0 0 0 0
46 MOTO UTARA 2011 0 0 0 0
47 MOYO HILIR 2011 0 0 0 0
48 MOYO HULU 2011 11 11 985 11
49 ALAS BARAT 2011 0 0 0 0
50 BUER 2011 8 8 979 8
51 ALAS 2011 15 15 1046 16
52 RHEE 2011 180 180 1042 188
53 UTAN 2011 142 142 1081 154
54 LABUHAN BADAS 2011 439 439 1040 457
55 UNTER IWIS 2011 265 265 1039 275
56 LABANGKA 2011 86 86 937 81
57 ROPANG 2011 0 0 0 0
58 LANTUNG 2011 0 0 0 0
59 EMPANG 2011 18 18 904 16
60 TARANO 2011 46 46 1075 49
61 BATU LANTEH 2011 35 35 1002 35
62 MARONGE 2011 2 2 979 2
63 PLAMPANG 2011 60 60 1006 60
64 LOPOK 2011 2 2 823 2
65 LAPE 2011 0 0 0 0
66 ORONG TELU 2011 0 0 0 0
67 LUNYUK 2011 140 140 1011 142
68 LENANGGUAR 2011 0 0 0 0
69 SUMBAWA 2011 5 5 944 5
Luas Tanam Kacang Tanah | Geoportal Bank Data
 

Luas Tanam Kacang TanahSampai