No Kecamatan Tahun Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton)
1 TARANO 2015 2 4 6 8
2 MOYO HULU 2015 2 4 6 8
3 ROPANG 2015 2 4 6 8
4 LENANGGUAR 2015 2 4 6 8
5 LANTUNG 2015 2 4 6 8
6 LAPE 2015 2 4 6 8
7 LOPOK 2015 2 4 6 8
8 PLAMPANG 2015 2 4 6 8
9 LABANGKA 2015 2 4 6 8
10 MARONGE 2015 2 4 6 8
11 EMPANG 2015 2 4 6 8
12 MOTO UTARA 2015 2 4 6 8
13 MOYO HILIR 2015 2 4 6 8
14 LUNYUK 2015 2 4 6 8
15 ORONG TELU 2015 2 4 6 8
16 ALAS 2015 2 4 6 8
17 ALAS BARAT 2015 2 4 6 8
18 BUER 2015 2 4 6 8
19 UTAN 2015 2 4 6 8
20 RHEE 2015 2 4 6 8
21 BATU LANTEH 2015 2 4 6 8
22 SUMBAWA 2015 2 4 6 8
23 LABUHAN BADAS 2015 2 4 6 8
24 UNTER IWIS 2015 2 4 6 8
25 ALAS BARAT 2012 631 626 9 591
26 MOYO HILIR 2012 0 0 0 0
27 MOYO HULU 2012 45 45 8 38
28 MOTO UTARA 2012 310 310 9 292
29 BUER 2012 214 210 9 190
30 ALAS 2012 725 711 10 705
31 RHEE 2012 21 21 9 18
32 UTAN 2012 15 15 8 12
33 LABUHAN BADAS 2012 50 50 8 41
34 UNTER IWIS 2012 48 48 11 51
35 ROPANG 2012 0 0 0 0
36 LANTUNG 2012 0 0 0 0
37 BATU LANTEH 2012 0 0 0 0
38 TARANO 2012 902 902 11 970
39 EMPANG 2012 18 18 9 15
40 LABANGKA 2012 0 0 0 0
41 MARONGE 2012 10 10 10 10
42 PLAMPANG 2012 0 0 0 0
43 LOPOK 2012 30 30 9 27
44 LAPE 2012 10 10 9 9
45 ORONG TELU 2012 0 0 0 0
46 LENANGGUAR 2012 0 0 0 0
47 SUMBAWA 2012 123 123 13 158
48 LUNYUK 2012 0 0 0 0
49 BATU LANTEH 2011 0 0 0 0
50 MOTO UTARA 2011 130 130 1401 182
51 LANTUNG 2011 0 0 0 0
52 MOYO HILIR 2011 40 40 1527 61
53 ALAS BARAT 2011 690 690 1569 1083
54 BUER 2011 284 284 1482 421
55 ALAS 2011 843 843 1565 1319
56 RHEE 2011 187 187 1504 281
57 UTAN 2011 313 313 1394 436
58 LABUHAN BADAS 2011 46 46 1569 72
59 UNTER IWIS 2011 25 25 1547 39
60 MOYO HULU 2011 102 102 1557 159
61 ROPANG 2011 250 250 1466 367
62 TARANO 2011 1172 1122 1445 1621
63 EMPANG 2011 70 70 1565 110
64 LABANGKA 2011 0 0 0 0
65 MARONGE 2011 0 0 0 0
66 PLAMPANG 2011 0 0 0 0
67 LOPOK 2011 0 0 0 0
68 LAPE 2011 0 0 0 0
69 ORONG TELU 2011 0 0 0 0
70 LUNYUK 2011 100 100 1614 161
71 LENANGGUAR 2011 80 80 1514 121
72 SUMBAWA 2011 75 75 1551 116
Luas Tanam Kacang Kedelai | Geoportal Bank Data
 

Luas Tanam Kacang KedelaiSampai